ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Διεθνής Έκθεση EXPO 2017 είναι ένα πεδίο προβληματισμού για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη υιοθέτησης νέων μορφών παραγωγής ενέργειας στον πλανήτη, τη στροφή δηλαδή στις Ανανεώσιμες Πηγές, καθώς και ένα πεδίο όπου θα προβληθούν και θα αναλυθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος ήδη διανύει τη διαδρομή μετάβασης προς ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης παγκοσμίως.
Η Ελλάδα, αφενός ενεργειακό σταυροδρόμι και αφετέρου ένας τόπος με αστείρευτο φυσικό πλούτο, μπορεί να εκμεταλλευτεί ακόμη περισσότερο τον τομέα της ενέργειας με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, αλλά και την παροχή φθηνότερης ενέργειας στα φτωχότερα στρώματα του ελληνικού πληθυσμού.

Στόχος της χώρας μας είναι ο συνολικός μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα με ισχυρή κοινωνική μέριμνα, διασυνοριακή συνεργασία και ασφάλεια, διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και περαιτέρω αλλαγή του ενεργειακού μίγματος, με πληρέστερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που βρίσκονται σε αφθονία στην ελληνική φύση.

Το πλούσιο δυναμικό της χώρας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα ηλιακής και αιολικής, την καθιστά προνομιακό τόπο για τη συστηματική τους αξιοποίηση και πόλο έλξης για εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά κεφάλαια.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει περιφερειακό κόμβο φυσικού αερίου, δεδομένου ότι βρίσκεται στο σημείο εισόδου της ΕΕ του νοτίου διαδρόμου μεταφοράς αερίου και έχει πρόσβαση σε ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο) και σε προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Κάποια από τα έργα που έχουν προγραμματιστεί είναι η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδας – Βουλγαρίας, ο υπεραδριατικός αγωγός (TAP) και ένα τερματικό ΥΦΑ στο βόρειο Αιγαίο (Αλεξανδρούπολη ή κόλπος Καβάλας).