ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ B2B

CV
B2B Info

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΣ

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Οικονομίας & Ανάπτυξης

gen.gram@mnec.gr
T. +30 210 333 2502, 2470
www.mnec.gr

CV
B2B Info

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.
Enterprise Greece S.A.

chairmanoffice@enterprisegreece.gov.gr
T. +30 210 3355714
www.enterprisegreece.gov.gr

CV
B2B Info

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΤΕΤΗ ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ

Υπεύθυνη Τμήματος Προώθησης
Καταναλωτικών Προϊόντων

ttp@enterprisegreece.gov.gr
www.enterprisegreece.gov.gr